Reiki is het Japanse woord voor Universele Levensenergie.
Het is de energie die al het bestaande doordringt, doet leven en in stand houdt.
Het woord Reiki staat tevens voor de methode waarbij deze energie via de handen wordt doorgegeven.

Tijdens een Reiki-behandeling stroomt door handoplegging energie naar de ontvanger.
Dit brengt een proces op gang waarbij het zelfgenezend vermogen geactiveerd wordt.
Geblokkeerde energie kan weer vrij gaan stromen zodat genezing mogelijk wordt op meerdere niveaus.

Reiki is eenvoudig.
Iedereen kan Reiki leren.
Het vraagt geen speciale begaafdheid of kennis.
De enige voorwaarde om een Reikicursus te kunnen volgen is: Openstaan voor Reiki, het graag willen leren.
Je leert Reiki door het volgen van een cursus bij een Reikimaster die is opgeleid in de originele traditie van het Usuisysteem van Reiki.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen ook Reiki leren als ze dat zelf willen.
Een van de ouders moet dan minimaal zijn ingewijd in de eerste graad van Reiki.

Zie Agenda.